Wegens vertraging bij het uitleveren van orders kunnen wij tijdelijk geen nieuwe bestellingen aannemen. Excuses voor het ongemak.
Wegens vertraging bij het uitleveren van orders kunnen wij tijdelijk geen nieuwe bestellingen aannemen. Excuses voor het ongemak.
unicefkaarten.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies bij het aanbieden van haar diensten. Bekijk ons cookiebeleid
Akkoord en doorgaan

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen, die schriftelijk, per telefoon, per fax of online via de website of per e-mail zijn geplaatst, en de daaruit voortvloeiende zakelijke relatie tussen de klant en Belarto Nederland BV, de officiële licentiepartner van UNICEF PFP (in het vervolg: UNICEF licentiepartner) en op alle ander functionaliteiten van de webshop. Bepalingen die hier niet mee overeenstemmen zijn alleen dan geldig, als UNICEF of de licentiepartner van UNICEF deze nadrukkelijk en schriftelijk (e-mail geldt ook als schriftelijke toestemming) accepteert. De klant is aansprakelijk tegenover UNICEF en de licentiepartner van UNICEF voor alle schade, die als gevolg van onrechtmatig gebruik van de webshop ontstaat (daar hoort bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ook het onrechtmatig ingeven van gegevens van derden bij). Door middel van het schriftelijk of per e-mail ondertekenen of bevestigen van de bestelling verklaart de klant alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Bestelling en het afsluiten van de overeenkomst

De manier, waarop de kaarten in de webshop en in de catalogus zijn afgebeeld, geldt niet als juridisch bindend aanbod. Het betreft alleen vrijblijvende informatie. De ontvangst van de bestelling wordt door UNICEF licentiepartner per e-mail bevestigd. Deze e-mail betekent echter nog geen aanvaarding van het aanbod van de kant van de UNICEF licentiepartner. De aanvaarding van de bestelling door de UNICEF licentiepartner vindt plaats door aflevering van de bestelling aan de organisatie/persoon, die de bestelling heeft geplaatst.

De UNICEF licentiepartner slaat de e-mail berichten die ter bevestiging van de bestelling(en) worden verstuurd op; de klant kan deze e-mail berichten indien gewenst opvragen. Indien de klant via de website bestelt wordt automatisch een gebruikersaccount aangemaakt waarin de klant met beveiligde toegang direct zijn bestellingen kan inzien. Er worden geen verdere gegevens omtrent de overeenkomst opgeslagen.

Herroepingrecht

De wettelijke herroepingtermijn bedraagt 7 werkdagen.

Verzending en levering

De verzendkosten bij bestellingen hebben betrekking op leveringen in Nederland.

Als u uw bestelling naar een adres in het buitenland wilt laten versturen, dan kan dit aanvullende verzendkosten tot gevolg hebben. Informatie hierover kunt u opvragen bij onze klantenservice.

De levertermijnen verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen wijze van verzending, normaal gesproken is de levertermijn max. 4 werkdagen. Helaas kan de levertermijn in uitzonderlijke gevallen iets langer zijn, hier vindt dan vooraf communicatie met u over plaats. De maximale wettelijke levertermijn is 30 dagen.

Tarieven

De kosten voor de enveloppen en de verpakking zijn in de genoemde prijzen inbegrepen. Voor verzending en administratie worden per bestelling eenmalig € 4,95 inclusief BTW in rekening gebracht.

Betaaltermijn en betaling

Klanten hebben de mogelijkheid om in de webshop online met kredietkaart, online bankieren of overboeking te betalen. Bij online betaling dient de klant bij plaatsing van de bestelling de volledige kosten zonder aftrek te voldoen. Via het bestelformulier kunt u ook een eenmalige machtiging afgeven. Neem hiervoor contact op met onze klanten service. Bij betaling graag het rekeningnummer en het klantnummer vermelden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde bestelling blijven tot ontvangst van de volledige betaling eigendom van UNICEF PFP Geneve en de UNICEF licentiepartner.

Toestemming om informatie van UNICEF te ontvangen

Door het opgeven van een telefoonnummer, resp. e-mailadres geeft u toestemming, dat we u per e-mail of telefoon mogen benaderen en informatie over UNICEF en andere mogelijkheden om UNICEF te steunen, mogen verstrekken.

Gegevensbescherming

Door het gebruik van de webshop en de website (www.unicefkaarten.nl), door het aanmaken van een gebruikersaccount (registratie) en door het opgeven van bestellingen accepteert de klant de regelgeving inzake gegevensbescherming. Zowel Belarto, gelicenceerd partner van UNICEF Nederland, als UNICEF Nederland zal de beschikking hebben over ingevoerde persoonsgegevens.

Copyright

De UNICEF licentiepartner respecteert de auteursrechten van alle partijen. Verdere reproductie, gebruik (bijv. als E-Card) of aanpassing van motieven op welke wijze dan ook, is zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht (UNICEF PFP Geneva, Belarto Licentiepartner van UNICEF) niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder ook voor het gebruik van de afbeeldingen en motieven die op internet staan.

Rechterlijke bevoegdheid, rechtskeuze en taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is in het Nederlands. Voor de contractuele relaties en alle daaruit voortvloeiende rechten geldt Nederlands recht. Voor klanten geldt het gerechtshof in Amsterdam als bevoegde rechtbank.

Salvatorische clausule

Indien er enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief of niet uitvoerbaar blijken te zijn, of na sluiting van de overeenkomst niet effectief of uitvoerbaar worden, heeft dit geen invloed op de naleving van het contract in zijn geheel. De niet effectieve of niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door de effectieve of uitvoerbare regeling, die het dichtst bij de economische doelstelling in de buurt komt, die de overeenkomst sluitende partijen met de niet effectief blijkende resp. niet uitvoerbare bepaling beoogd hebben. De voorafgaande bepalingen zijn overeenkomstig geldig in het geval de algemene voorwaarden onvolledig blijken te zijn.

Bestellen

Bestel gemakkelijk online via www.unicefkaarten.nl.
Per telefoon: 075-2052081 - Per e-mail: info@unicefkaarten.nl